Dom Sekwoja

Odwiedź nas też na Facebooku!

Dzięki stałej opiece lekarza geriatry i nadzoru pielęgniarskiego seniorzy czują się u nas bezpiecznie jak we własnym domu. Mieszkańcy Sekwoi objęci są opieką dietetyka, dzięki czemu otrzymują każdego dnia pięć posiłków dostosowanych do własnych potrzeb i upodobań. Nasi podopieczni objęci są całodobową opieką, wsparciem psychologicznym i terapią zajęciową co gwarantuje, że w Domu Seniora Sekwoja nie będą się nudzić.

Gdzie zostawić rodzica, by czuł się dobrze?

W dzisiejszych czasach, gdy bardzo często pracujemy na tyle długo, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki seniorowi przez cały czas, jesteśmy zmuszeni do korzystania z usług domów dziennego pobytu lub stałego. Aby rozróźniać i poznać oba typy domów, zapraszamy do lektury:

Domy dziennego pobytu

Proponowane w nich zajęcia pozwalają podtrzymać aktywność fizyczną i psychiczną osób starszych oraz pomagają osobom, które z różnych powodów zamknęły  się w sobie. Pomagają także wyjść z domu i otworzyć się na ludzi. Mogą to być spacery i wycieczki, zajęcia muzyczne, plastyczne, dyskusje, gimnastyka, prelekcje, zabawy taneczne i imprezy okolicznościowe. Przy niektórych domach dziennych, podobnie jak przy domach kultury i wspólnotach mieszkaniowych, działają kluby seniora, gdzie starsze osoby mogą spędzać czas zgodznie ze swoimi zainteresowaniami. Uczestniczenie w zajęciach klubowych (chór, nauka tańca, kurs komputerowy czy ćwiczenia pamięci) pozwala zachować aktywność psychofizyczną i zapobiega osamotnieniu. Dlatego warto zapoznać się z ofertą najbliższego klubu i namówić rodzica, by wybrał coś dla siebie. W wielu miastach działają także specjalistyczne domy dziennego pobytu dla osób np z chorobą Alzheimera czy cukrzycą. Istnieją też dzienne oddziały psychoterapeutyczne dla seniorów (np cierpiących na depresję). Prowadzą swą działalność przy szpitalach psychiatrycznych czy poradniach zdrowia psychicznego i są organizowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne

Kierowane są do osób starszych, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie same funkcjonować, a rodzina z powodu innego miejsca zamieszkania, pracy zawodowej czy niewydolności nie może tej opieki zapewnić. Opiekunka pomaga w codziennych czynnościach. Może być to robienie zakupów, sprzątanie, pranie, ścielenie łóżka, pomoc w toalecie czy przyniesienie obiadu. W przypadku osoby leżącej zajmuje się pielęgnacją i pomaga w czynnościach higienicznych na zlecenie lekarza rodzinnego.
UWAGA: Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne są zwykle realizowane przez firmy i organizacje pozarządowe, wyłonione przez ośrodki pomocy społeczniej zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych. Ale ośrodek nadzoruje wykonywanie usług, by nie doszło do żadnych zaniedbań. Można także skorzystać z oferty firm prywatnych.

Domy stałego pobytu

Jeśli senior wymaga 24-godzinnej opieki, a nikt z rodziny nie jest w stanie mu jej zapewnić, można rozważyć umieszczenie rodzica w domu pomocy społecznej. Jednakże, to on sam musi wyrazić zgodę na zamieszkanie w takim domu (w przypadku braku zgody lub ubezwłasnowolnienia decyzję podejmuje sąd rodzinny, m. in. na podstawie opinii biegłego lekarza. Czasami dzieci, wybierając takie rozwiązanie, kierują się dobrymi pobudkami, problem w tym, że ich kryteria dobrobytu są najczęściej inne niż matki czy ojca. Zamieszkanie w domu pomocy społeczniej wiąże się bowiem z dużym przeżyciem psychicznym. Z osobą przyjętą do domu zawiera się umowę cywilnoprawną. Mieszkaniec płaci miesięcznie 70% otrzymywanego świadczenia, resztę kosztów pokrywa rodzina lub gima. Osoby, które chcą umieścić rodzica w domu stałego pobytu, powinny zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej.