Dom Sekwoja

Odwiedź nas też na Facebooku!

Dzięki stałej opiece lekarza geriatry i nadzoru pielęgniarskiego seniorzy czują się u nas bezpiecznie jak we własnym domu. Mieszkańcy Sekwoi objęci są opieką dietetyka, dzięki czemu otrzymują każdego dnia pięć posiłków dostosowanych do własnych potrzeb i upodobań. Nasi podopieczni objęci są całodobową opieką, wsparciem psychologicznym i terapią zajęciową co gwarantuje, że w Domu Seniora Sekwoja nie będą się nudzić.

Aktywizacja seniorów - terapia zajęciowa


Aktywność jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka w każdym wieku. Twórcze życie daje satysfakcję i podnosi jakość życia. Jej brak może spowodować poczucie krzywdy, izolacji i osamotnienia.
Seniorzy potrzebują działać, chętnie biorą udział w kursach i warsztatach dedykowanych dla nich. Zajęcia terapeutyczne pomagają utrzymać sprawność fizyczną, zachować równowagę psychiczną. Pozwalają na rozwój w zakresie społecznym.
Warunkiem sukcesu terapii zajęciowej jest stworzenie przestrzeni, w której osoby starsze będą się czuły akceptowane, gdzie będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zadaniem terapeuty prowadzącego jest zaaranżowanie działań ale również umożliwienie uczestnikom dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Celami, jakie mają być osiągnięte przez aktywizację osób starszych są:

W procesie aktywizacji ważne jest zindywidualizowanie zadań dla każdej osoby uwzględniając: wiek, zainteresowania, stan psychiczny, samopoczucie i osobowość. W oparciu o możliwości indywidualne i preferencje można wybrać różne formy aktywności:

  1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE – malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu i inne.
  2. CHOREOTERAPIA – taniec.
  3. PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ W MAŁYCH FORMACH TEATRALNYCH.
  4. TERAPIA OPARTA NA SŁOWIE – terapia w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli.
  5. LUDOTERAPIA – terapia świetlicowa oparta na udziale mieszkańców i osób z poza domu w grach i zabawach.
  6. MUZYKOTERAPIA – są to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, nauka gry na instrumentach, rozróżnianie dźwięków.
  7. KUCHNIA TERAPEUTYCZNA. Celem terapii jest nauczanie samodzielnego podania posiłków i konsumpcji.
  8. SILWOTERAPIA – kontakt z przyrodą, ze zwierzętami i roślinami.
  9. ERGOTERAPIA – terapia pracą.