Dom Sekwoja

Odwiedź nas też na Facebooku!

Dzięki stałej opiece lekarza geriatry i nadzoru pielęgniarskiego seniorzy czują się u nas bezpiecznie jak we własnym domu. Mieszkańcy Sekwoi objęci są opieką dietetyka, dzięki czemu otrzymują każdego dnia pięć posiłków dostosowanych do własnych potrzeb i upodobań. Nasi podopieczni objęci są całodobową opieką, wsparciem psychologicznym i terapią zajęciową co gwarantuje, że w Domu Seniora Sekwoja nie będą się nudzić.

Zespół wypalenia opiekuna

Zespół stresu opiekuna, czyli CSS (Caregiver Stress Syndrome) to stan emocjonalnego, psychicznego i fizycznego wyczerpania. Występuje u osób, które sprawują długotrwałą opiekę nad osobą niemogącą funkcjonować samodzielnie. Chodzi przede wszystkim o osoby obłożnie chore lub starsze o niskiej sprawności fizycznej.

Opiekun i podopieczny są ściśle od siebie zależni niewydolność opiekuna szybko odbija się też na zdrowiu i funkcjonowaniu podopiecznego. Najbardziej na zespół wypalenia opiekuna są narażone osoby starsze opiekujące się jeszcze starszymi rodzicami. W przypadku gdy jedna osoba opiekuje się obydwojgiem rodziców jest to sytuacja najtrudniejsza. Wyczerpanie dotyczy sfery psychicznej ale też fizycznej. Bardzo trudno jest pomóc osobie , która już doświadcza wypalenia. Ważne jest zapobieganie, odpowiednio wcześnie znalezienie pomocy merytorycznej w organizacji opieki, fizycznej przy codziennej opiece i wsparcia psychicznego wśród bliskich lub grup zrzeszających osoby w podobnej sytuacji wspierające się wzajemnie.