Archiwum miesiąca: marzec 2020

Rehabilitacja cd

Dzięki regularnym  ćwiczeniom  pensjonariusze Domu Opieki „Sekwoja ” mają możliwość poprawy wydolności organizmu, usprawnienia funkcjonowania układu krążenia, oddechowego, aparatu więzadłowo- mięśniowego i ogólnej sprawności psychofizycznej. Wszystkie zajęcia na przyrządach dostosowane są zarówno pod względem czasu trwania, jak i obciążenia, indywidualnie do pensjonariuszy, w zależności od ich jednostki chorobowej, stopnia wytrenowania, jak i samopoczucia.

 

Wśród zabiegów proponowanych przez Dom Opieki „Sekwoja ” możemy wymienić:

-gimnastykę ogólnousprawniającą, podczas której prowadzone są ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie posturalne, ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej, które są niezwykle ważne dla osób w średnim i podeszłym wieku

-masaż klasyczny i drenaż limfatyczny wykonywane przez fizjoterapeutów

-terapię indywidualną

-zabiegi z zakresu fizykoterapii: elektroterapia, laseroterapia, pole magnetyczne,lampa sollux

– ćwiczenia na przyrządach

-ćwiczenia w UGULu: ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, z oporem, bierne, samowspomagane

-pionizację

-naukę i doskonalenie chodu przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego

Rehabilitację na sali gimnastycznej i przy łożku chorego prowadzi trzech  fizjoterapeutów. Celem rehabilitacji przyłóżkowej jest zapobieganie przykurczom i odleżynom, profilaktyka przeciw zapaleniu płuc, zwiększanie i utrzymanie zakresu ruchu w stawach oraz siły mięśniowej, jak również pionizacja i nauka chodu.

kwarantanna z powodu koronawirusa

Wszyscy pensjonariusze i osoby z personelu są zdrowe.
Radykalnie ograniczyliśmy kontakt ze światem zewnętrznym, żeby uchronić naszych podopiecznych . Wstrzymane są odwiedziny. Wdrożone są dodatkowe procedury dezynfekujące. Większość personelu na czas ogólnej kwarantanny mieszka w Sekwoji a osoby dojeżdżające zostały wyposażone w maseczki z filtrem przeciw wirusowym i żele dezynfekujące. Podopieczni dodatkowo dostają witaminę C. Trudny okres kwarantanny minie a wspólne odpowiedzialne działanie uchroni nas przed choroba .

Rehabilitacja

Dom Opieki „Sekwoja” posiada salę gimnastyczną oraz korytarz na którym są ustawione schody do ćwiczeń. Sala jest bogato wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny:

-elektroterapię

-magnetoterapię

-laser

-lampę Sollux

-rower treningowy pionowy i rowery treningowe poziome

rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i rotory do ćwiczeń kończyn górnych

-materace do ćwiczeń

-drabinki gimnastyczne

-przybory do ćwiczeń: platformy do ćwiczeń równowagi,  obciążniki, laski gimnastyczne, gumy, taśmy rehabilitacyjne, piłki, balkoniki i chodziki.